הקורס עומד בדרישות התקנות החדשות והקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית בעבודה

הדרכה חוויתית בשני חלקים image
הטרדה מינית בעבודה יכולה ללבוש צורות רבות, ולכן חשוב להבין ולברור מה מהווה הטרדה מינית מבחינה משפטית במקום העבודה.

הקורס יעניק הכשרה מקיפה וכוללת את התכנים הבאים:
  • מהי הטרדה מינית? היכרות מעמיקה עם סעיפי החוק למניעת הטרדה מינית, הגבול האפור, דוגמאות עדכניות מהפסיקה ומהשטח, מדד הטרדה מינית
  • הטרדה מינית בעידן המי טו - מאפייני פגיעה והטרדה מינית, מאפייני התופעה בעידן המי טו, נתונים, דינמיקה של הטרדה מינית במקום העבודה והקשר לתרבות הארגונית
  • מה עלי לעשות בפועל כממונה בארגון ? היכרות מעמיקה עם התקנות למניעת הטרדה מינית, מהן חובות המעסיק במניעה ובטיפול בהטרדות.
  • קבלתי תלונה, מה עושים? חובות טיפול בתלונה על הטרדה מינית, הליך בירור תלונה על הטרדה מינית, תרשים זרימה של שלבי ההליך, עקרונות תשאול ובירור התלונה, כיצד להחליט האם זו הטרדה מינית? מדד הטרדה מינית, וכתיבת דו"ח סיום ומסקנות.
  • מודל ליצירת ארגון בטוח- כיצד לייצר מניעה אפקטיבית? 6 השלבים ליצירת מניעה אפקטיבית, איתור וזיהוי זירות מועדות בארגון, אסטרטגיות מניעה ויצירת תרבות ארגונית מכבדת

הקורס יכלול היכרות עם שני סוגי הטרדות מיניות בעבודה ויגיש שולחן ערוך של תשובות והנחיות כיצד לפעול או למנוע פגיעה כגון אלו:

1. דרישות מפורשות או משתמעות לטובות מיניות בתמורה להטבה כלשהי (למשל, קידום, העלאת שכר) או כדי להימנע מפגיעה כלשהי (למשל סיום עבודה, הורדה בדרגה) במקום העבודה.
הטרדות אלו מתבצעת על ידי מישהו שנמצא בעמדת כוח או סמכות כלפי אחר (למשל מנהל או מפקח על כפוף לו). דוגמה מובהקת להתנכלויות תהיה מפקח שמאיים לפטר עובד אם הוא לא מקיים יחסי מין עם הממונה.

2. סביבת עבודה עוינת הנוצרת מדיבור, אווירה או התנהלות שיוצרים סביבה או מצב מאיים או משפיל שמשפיעים לרעה על ביצועי העבודה של עובד.
דוגמאות להתנהלות שעלולה ליצור סביבת עבודה עוינת כוללות נגיעה בלתי הולמת, בדיחות או הערות מיניות, בקשות חוזרות לדייטים וסביבת עבודה שבה מוצגות תמונות פוגעניות.


הקורס כולל 18 שעות לימוד אקדמיות ובסיומם מוענקת תעודת הסמכה/רענון מוכרת


לרישום הקליקו כאן