הדרכה חוויתית בשני חלקים


הדרכה חוויתית בשני חלקים
המפגש יגדיר כללים של  "עשה ואל תעשה" למנהלים ולממונים הקובעים מהי מערכת הניהול הנכונה ומה הן הפעולות שיש לעשות כדי למנוע הטרדה מינית בעבודה.

במסגרת יום הדרכה זה נלמד לעומק את החקיקה והתקנות הרלוונטיות ונבין כיצד יושמו בפסיקה. בנוסף, נבחן את התפתחות הפסיקה בתחום וניחשף להלכות חדשות ולפסקי דין עדכניים.
הסדנה תפרט מה הם האמצעים הסבירים שעל מעסיק לנקוט כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות ותצייד את המשתתפים בארגז כלים מעשיים למניעתן.

במסגרת המפגש ייערך גם דיון בנושא הטרדה מינית במקומות עבודה כתופעה חברתית, בשילוב התייחסות לנתונים מחקריים. הצגת עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית ואחריות הארגון בהתאם לחוק.

הסדנה תנחה כיצד ליצור סביבת עבודה בטוחה ונקייה מהטרדות מיניות, לצד התמודדות עם ייחודיות תפקיד המנהל/ת, ומחיוביות ניהוליות וטיפול בהטרדות מיניות.
בנוסף יוצגו דוגמאות לתגובות נפגע/ת ולציידן דרכי טיפול המומלצים שעל מקום העבודה לנקוט.

ההדרכה תכלול הצגה ותרגול של תהליך התשאול לשם בירור נכון וממצה של התלונה , ניתוח מקרי בוחן וסימולציות.
הסדנה תנתח את תפקידי הממונה, ותנחה בפיתוח מיומנויות חקירה ובירור, מיומנויות סיוע, הקשבה ואמפתיה, תוך שירטוט הגבולות שמייצרים תחושת בטחון.

דמי רישום מוזלים למקדימים להירשם