הדרכה חוויתית בשני חלקים
הטרדה מינית בעבודה יכולה ללבוש צורות רבות, ולכן חשוב להבין ולברור מה מהווה הטרדה מינית מבחינה משפטית במקום העבודה.

הסדנה תכלול היכרות עם שני סוגי ההטרדות מיניות בעבודה:

1. דרישות מפורשות או משתמעות לטובות מיניות בתמורה להטבה כלשהי (למשל, קידום, העלאת שכר) או כדי להימנע מפגיעה כלשהי (למשל סיום עבודה, הורדה בדרגה) במקום העבודה.
הטרדות אלו מתבצעת על ידי מישהו שנמצא בעמדת כוח או סמכות כלפי אחר (למשל מנהל או מפקח על כפוף לו). דוגמה מובהקת להתנכלויות תהיה מפקח שמאיים לפטר עובד אם הוא לא מקיים יחסי מין עם הממונה.

2. סביבת עבודה עוינת הנוצרת מדיבור, אווירה או התנהלות שיוצרים סביבה או מצב מאיים או משפיל שמשפיעים לרעה על ביצועי העבודה של עובד.
דוגמאות להתנהלות שעלולה ליצור סביבת עבודה עוינת כוללות נגיעה בלתי הולמת, בדיחות או הערות מיניות, בקשות חוזרות לדייטים וסביבת עבודה שבה מוצגות תמונות פוגעניות.

הסדנה תגיש שולחן ערוך של תשובות והנחיות כיצד לפעול או למנוע פגיעה כגון אלו

דמי רישום מוזלים למקדימים להירשם